Liên hệ chủ đầu tư

Nhà phố liên kế thương mại 100.73 m2

Diện tích: 100.73 m²
Tầng cao: 4 tầng
Phòng ngủ 3  
Phòng khách 1  
Phòng sinh hoạt 1  
Phòng thờ 1  
Bếp 1  
Phòng ăn 1  
Kho 1  
Nhà xe hoặc Kinh doanh 1  
Nhà vệ sinh 5
Phòng giặt 1
Sân sau 1
Sân thượng 2

Nhà phố liên kế thương mại 100.73

 m<sup>2</sup>

Nhà phố liên kế thương mại 100.73

 m<sup>2</sup>
Bếp 1  
Phòng ăn 1  
Kho 1  
Nhà để xe hoặc kinh doanh 1  
Sân sau 1  
Nhà vệ sinh
Tầng 1,  m<sup>2</sup>
Phòng ngủ 2
Nhà vệ sinh
Tầng 2,  m<sup>2</sup>
Phòng ngủ 2
Nhà vệ sinh
Tầng 3,  m<sup>2</sup>

<table class="table-bordered" style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="left-inf">Ph&ograve;ng thờ</td>
<td style="text-align: center;">1</td>
</tr>
<tr>
<td>Kho</td>
<td style="text-align: center;">1</td>
</tr>
<tr>
<td>Nh&agrave; vệ sinh</td>
<td style="text-align: center;">1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ph&ograve;ng giặt</td>
<td style="text-align: center;">1</td>
</tr>
<tr>
<td>S&acirc;n sau</td>
<td style="text-align: center;">1</td>
</tr>
<tr>
<td>S&acirc;n thượng</td>
<td style="text-align: center;">2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tầng 4,  m<sup>2</sup>
SHARE    

Xem bảng giá & chính sách bán hàng

Xem chi tiết